Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Bezoekadres:

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

Vestiging Nijmegen
Op afspraak

Postadres
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem

Volg ons

Aansprakelijkheidsrecht

Uiteenlopende schades, ongevallen en calamiteiten kunnen aanleiding geven tot tal van juridische vragen en geschillen op het brede terrein van het aansprakelijkheidsrecht. RAAF advocaten heeft ruime kennis en proceservaring op dat terrein.

 

 • Bedrijfsaansprakelijkheid

  Een ondernemer loopt diverse aansprakelijkheidsrisico’s. Zo kan een bedrijfsongeval, een gebrekkig product of een fout bij de uitvoering van werkzaamheden voor een klant al snel leiden tot schade. Bent u als ondernemer aansprakelijk gesteld voor schade? Of wilt u juist uw schade op een (ander) bedrijf verhalen? Wij hebben ruime proceservaring en komen op voor uw belangen.

 • Beroepsaansprakelijkheid

  RAAF advocaten adviseert en procedeert veelvuldig over juridische geschillen tussen dienstverleners (zoals architecten, ingenieurs, accountants, advocaten, assurantietussenpersonen en IT-bedrijven) enerzijds en hun opdrachtgevers en/of derden anderzijds.  

 • Particulieren

  Hebt u als particulier schade opgelopen en wilt u weten of u die schade op iemand anders kunt verhalen? Of bent u als particulier aansprakelijk gesteld voor de schade van iemand anders? Belt u ons gerust even op voor een eerste vrijblijvend gesprek en wij vertellen u hoe het zit en hoe wij u verder kunnen helpen.  

 • Contractuele aansprakelijkheid

  Hebt u een juridisch geschil met uw contractspartij over de (niet-)nakoming van afspraken? Of hebt u vragen over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden? RAAF advocaten kan u vertellen hoe het zit en heeft ruime proceservaring op dit terrein.

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

  Wordt u als bestuurder aangesproken door de vennootschap of door crediteuren? Of bent u juist een schuldeiser die schade heeft geleden doordat een bestuurder ervoor heeft gezorgd dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen tegenover u niet meer kan nakomen? RAAF advocaten kan u hier verder bij helpen. 

 • Overheidsaansprakelijkheid

  RAAF advocaten adviseert en procedeert over juridische geschillen tegen en voor overheidsinstellingen (zoals gemeenten), met name op het gebied van waterschade en aansprakelijkheid van wegbeheerders. 

 • Verzekeringsrecht

  Verzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, een inboedelverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een opstalverzekering, een reisverzekering, een ongevallenverzekering en een autoverzekering. Tussen een verzekeraar en een verzekerde kunnen diverse geschillen ontstaan over de vraag of, en zo ja in welke mate, een schade, calamiteit of ongeval gedekt is op de verzekeringspolis. RAAF advocaten heeft ruime kennis en proceservaring op het terrein van het verzekeringsrecht en treedt op voor verzekeraars, tussenpersonen, verzekerden, bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren.

Meer vragen? Neem contact met ons op

T +31 24 - 6793747
E info@raafadvocaten.nl