Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Bezoekadres:

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

Vestiging Nijmegen
Op afspraak

Postadres
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem

Volg ons

Aansprakelijkheid bestuurder

Het komt steeds vaker voor dat een bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld door een benadeelde crediteur of door de curator in het faillissement van de vennootschap. Zoekt u een advocaat die gespecialiseerd is in aansprakelijkheid van bestuurders? Dan bent u bij RAAF advocaten in goede handen. Wij zijn gevestigd in Nijmegen en Doetinchem.

Voor de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap geldt een verhoogde drempel. Er moet sprake zijn van een persoonlijk ernstig verwijt.

Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de bestuurder namens de vennootschap een contractuele verplichting is aangegaan, terwijl hij wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de vennootschap niet aan die contractuele verplichting zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden. Ook kan sprake zijn van een persoonlijk ernstig verwijt als de bestuurder ervoor heeft gezorgd of heeft toegelaten dat de vennootschap een contractuele verplichting niet nakomt.

Als een vennootschap failliet gaat en vastgesteld wordt dat sprake was van onbehoorlijk bestuur, dan kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. De bestuurder kan aan aansprakelijkheid ontkomen indien het faillissement niet door het onbehoorlijke bestuur is veroorzaakt.

Hebt u schade opgelopen door onbehoorlijk bestuur van een bestuurder van een vennootschap en wilt u weten of u die bestuurder daarvoor persoonlijk aansprakelijk kunt stellen? Of bent u juist als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld door een crediteur of een curator en wilt u weten hoe u aan aansprakelijkheid kunt ontkomen?

Neemt u gerust even vrijblijvend contact op met mr. Frank Arts van RAAF advocaten. Hij is gespecialiseerd in de aansprakelijkheid van de bestuurder en heeft ruime kennis en proceservaring op dat gebied. Hij kan uw belangen behartigen bij het verhalen van uw schade op een bestuurder of bij het voeren van verweer tegen een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim. 

Meer vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op

T +31 24 - 6793747

E arts@raafadvocaten.nl