Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend van informatieve aard en kan niet worden aangemerkt als een juridisch advies in welke vorm dan ook. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, worden geen garanties verstrekt ten aanzien van de volledigheid en juistheid van deze informatie. RAAF advocaten B.V., de aan RAAF advocaten B.V. verbonden advocaten en hun (praktijk)vennootschappen (hierna: 'RAAF advocaten') zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook (direct of indirect) die op enigerlei wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website. Verwijzingen naar sites die niet door RAAF advocaten worden onderhouden zijn enkel ter informatie en voor het gebruiksgemak van de bezoeker opgenomen. Hoewel RAAF advocaten selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, staat RAAF advocaten niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op de betreffende website worden aangeboden. Het is de gebruiker van de website en/of de ontvanger van elektronisch nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de website of de elektronisch nieuwsbrieven op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van RAAF advocaten.

Meer vragen? Neem contact met ons op