Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Bezoekadres:

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

Vestiging Nijmegen
Op afspraak

Postadres
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem

Volg ons

Wanneer schakel je een letselschade advocaat in?

Een ongeval of incident dat leidt tot fysieke of mentale schade kan ingrijpende gevolgen hebben voor het slachtoffer. Naast de directe medische en emotionele impact zijn er vaak ook juridische kwesties die moeten worden aangepakt. Het inschakelen van een gespecialiseerde letselschade advocaat kan dan het verschil maken tussen een passende compensatie en het mislopen van rechten en vergoedingen. Hieronder beschrijven we enkele situaties waarin het raadzaam is om een advocaat in te schakelen. Ook gaan we in op de meest voorkomende soorten van letselschade.

Advocaat inschakelen als de aansprakelijkheid wordt betwist

Na een ongeval is het niet altijd direct duidelijk wie aansprakelijk is. In sommige gevallen kan er een geschil ontstaan over de toedracht van het incident of de mate van schuld. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij verkeersongevallen waarbij beide partijen een andere beschrijving van de gebeurtenissen geven.

Wanneer de aansprakelijkheid wordt betwist, kan het proces van het claimen van een vergoeding moeilijk worden zonder inschakeling van een letselschade advocaat. Het verzamelen van bewijsmateriaal, zoals getuigenverklaringen en reconstructies van het ongeval, kan essentieel zijn om een verkeersfout aan te tonen.

Het is in zulke situaties zinvol om een letselschade advocaat in te schakelen. De advocaat kan het bewijsmateriaal beoordelen, de sterkte van de zaak inschatten en vervolgens effectief handelen om de beste uitkomst voor het slachtoffer te bereiken, al dan niet middels een civiele procedure.

 

Advocaat inschakelen als de aansprakelijkheid wordt erkend

Als de aansprakelijkheid door de verzekeraar van de veroorzaker wordt erkend, dan lijkt de inschakeling van een letselschade advocaat wellicht niet meer noodzakelijk. Niets is echter minder waar. Ook als de aansprakelijkheid door de verzekeraar is erkend, is het verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen. Juist het vaststellen van de medische en financiële gevolgen van een ongeval kan namelijk een behoorlijk complex proces zijnt.

 

 

Advocaat inschakelen bij grote of onzekere schade

Een klein ongeval kan soms onverwacht grote gevolgen hebben. Denk aan een valpartij die leidt tot chronische rugklachten of een kleine aanrijding met blijvende whiplashklachten. De schade kan snel oplopen en de impact op het dagelijks leven kan enorm zijn. Bovendien kan letselschade ook resulteren in verlies van inkomsten, zeker als het slachtoffer niet in loondienst is maar een eigen bedrijf heeft.

In dergelijke situaties is het essentieel om de medische en financiële gevolgen van een ongeval vast te laten stellen. Niet alleen de geleden schade maar ook de eventuele toekomstige schade moet worden vastgesteld. Dat kan meestal pas als er een zogeheten medische eindtoestand is bereikt en vastgesteld kan worden wat de toekomstige medische gevolgen van een ongeval zijn. Een gespecialiseerde letselschade advocaat beschikt over de kennis en expertise om dat allemaal in kaart te (laten) brengen en ervoor te zorgen dat alle schadeposten worden meegenomen in de claim. Hij werkt daarbij samen met zijn medisch adviseur. Mogelijk moeten er ook een of meerdere medische expertises plaatsvinden.

Een ervaren en gespecialiseerde advocaat kan ervoor zorgen dat het slachtoffer krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarvoor onderhandelt hij met verzekeraars die er belang bij hebben dat de uitkering zo laag mogelijk blijft.

Advocaat inschakelen in geval van een rechtsbijstandsverzekering

Indien het slachtoffer van een verkeersfout een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan kunnen zijn belangen worden behartigd door een interne jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar. Maar het slachtoffer heeft ook het recht om binnen de grenzen van de polis op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar een externe gespecialiseerde letselschade advocaat naar keuze in te schakelen. Dat wordt het recht op vrije advocaatkeuze genoemd.

Het kan zijn dat de rechtsbijstandsverzekeraar niet akkoord gaat met het inschakelen van een externe letselschade advocaat, omdat de rechtsbijstandsverzekeraar van oordeel is dat de zaak geen reële kans van slagen zou hebben. In dat geval heeft het slachtoffer het recht om op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar een externe letselschade advocaat in te schakelen voor een second opinion. Als die externe letselschade advocaat van oordeel is dat de zaak wél een reële kans van slagen heeft, dan heeft het slachtoffer alsnog het recht om op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar een externe letselschade advocaat naar keuze in te schakelen.

 

Soorten letselschade

Letselschade kan ontstaan door een breed scala aan oorzaken en omstandigheden. Het is belangrijk om te begrijpen welke soorten letselschade er bestaan en hoe deze kunnen worden veroorzaakt, zodat men weet wanneer men recht heeft op een vergoeding. Hieronder worden de meest voorkomende vormen van letselschade uitgebreid beschreven.

Verkeersongevallen

Een van de meest voorkomende oorzaken van letselschade zijn verkeersongevallen. Dit kunnen botsingen tussen voertuigen zijn, maar ook ongelukken waarbij voetgangers, fietsers of motorrijders betrokken zijn. Het letsel kan variëren van lichte kneuzingen en whiplashklachten tot ernstige verwondingen en zelfs overlijden. De oorzaken kunnen divers zijn, zoals gewone verkeersfouten, roekeloos rijgedrag, slechte wegomstandigheden of technische mankementen aan voertuigen.

Bedrijfsongevallen en beroepsziekten

In de werkomgeving kunnen ongelukken gebeuren die leiden tot letsel. Dit kan variëren van vallen van een ladder tot het gewond raken van een zwaar object dat is gevallen. Ook zijn er beroepen waarbij men wordt blootgesteld aan schadelijke stoffen of situaties die op de lange termijn een ziekte kunnen veroorzaken, zoals asbestblootstelling. Werkgevers hebben de plicht om een veilige werkomgeving te creëren. Wanneer dit niet gebeurt en letsel ontstaat, dan is de werkgever vaak aansprakelijk.

Medische fouten

Medische zorg is bedoeld om mensen te helpen, maar soms gaat het mis en leidt een behandeling of ingreep tot letsel. Dit kan komen door een verkeerde diagnose, een chirurgische fout, verkeerd voorgeschreven medicatie of een andere vorm van nalatigheid in de zorg. Wanneer een medisch professional een fout maakt die voorkomen had kunnen en moeten worden, dan kan de medisch professional aansprakelijk gesteld worden voor de schade als gevolg van die medische fout.

Schade door dieren

Dieren zijn vaak onvoorspelbaar en kunnenschade veroorzaken. Denk aan een hondenbeet of een ongeval veroorzaakt door een plots overstekend dier. Het letsel kan lichamelijk zijn, zoals verwondingen door een beet, of psychisch, zoals trauma na een aanval. De eigenaar van het dier kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Productaansprakelijkheid

Wanneer op de markt gebrachte producten gebreken vertonen en schade veroorzaken bij normaal gebruik, spreekt men van productaansprakelijkheid. Dit kan gaan om apparaten die defect zijn en verwondingen veroorzaken, voedselproducten die ziektes veroorzaken vanwege besmetting, of bijvoorbeeld speelgoed dat gevaarlijk is voor kinderen. Fabrikanten en distributeurs hebben de verantwoordelijkheid om veilige producten te leveren. Als dit niet het geval is, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Geweldsdelicten

Wanneer iemand het slachtoffer wordt van een geweldsdelict, zoals mishandeling, kan dit naast emotioneel trauma ook fysieke verwondingen veroorzaken. In dergelijke gevallen kan het slachtoffer een schadeclaim indienen tegen de dader en in sommige gevallen kan men ook een beroep doen op een schadefonds voor geweldsmisdrijven.

Sport- en spelsituaties

Tijdens sport en spel kan het voorkomen dat iemand letsel oploopt door het handelen van een ander. Denk bijvoorbeeld aan een te harde tackle bij voetbal of een ongeluk tijdens het skiën door toedoen van een andere skiër. Afhankelijk van de situatie kan degene die het letsel heeft veroorzaakt aansprakelijk zijn.

Ongevallen in openbare ruimtes

Struikelen over een losliggende stoeptegel, uitglijden in een winkelcentrum door een niet opgeruimde vloeistof of een val in een openbaar gebouw vanwege een defecte trapleuning. Dit zijn voorbeelden van ongevallen die kunnen plaatsvinden in openbare ruimtes en die letselschade kunnen veroorzaken. Vaak is de beheerder of eigenaar van de ruimte verantwoordelijk voor het onderhoud en daarmee kan hij ook aansprakelijk zijn voor eventuele ongevallen.

Schade door psychisch letsel

Niet alle letselschade is direct zichtbaar. Schade als gevolg van psychisch letsel, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS) na een traumatische gebeurtenis, kan ook onder letselschade vallen. Dergelijke schade kan ontstaan na bijvoorbeeld een geweldsdelict, een ernstig ongeval of een andere schokkende ervaring.

Schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Blootstelling aan giftige of schadelijke stoffen kan op korte of lange termijn gezondheidsschade veroorzaken. Denk hierbij aan chemische lekkages, blootstelling aan giftige stoffen in een werkomgeving of vervuiling in de woonomgeving. Afhankelijk van de situatie kan degene die verantwoordelijk is voor de blootstelling aansprakelijk zijn.

 

Samenvattend, letselschade kan op vele manieren en in verschillende situaties ontstaan. Wanneer Als sprake is van een ongeval of incident met letselschade, dan is het verstandig om een gespecialiseerde letselschade advocaat in te schakelen die kan beoordelen of en zo ja wie voor die schade aansprakelijk is en die ervoor kan zorgen dat de medische en financiële gevolgen van dat ongeval of incident zorgvuldig in kaart worden gebracht en de schade volledig wordt vergoed.

Frank Arts letselschade advocaat

Ben jij op zoek naar juridisch advies na letselschade? Neem contact op met Frank. 

arts@raafadvocaten.nl
T  024 679 37 47