Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Bezoekadres:

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

Vestiging Nijmegen
Op afspraak

Postadres
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem

Volg ons

Letselschade advocaat na verkeersongeval

Elk jaar worden talloze mensen in Nederland getroffen door verkeersongevallen. Of het nu gaat om een botsing tussen twee auto's, een aanrijding met een fietser of voetganger, of een eenzijdig ongeluk: de gevolgen kunnen zowel fysiek als financieel enorm zijn. Weten hoe je moet handelen na een ongeval en de weg kennen in het complexe landschap van aansprakelijkheid en schadevergoedingen is essentieel. Een gespecialiseerde advocaat kan hierbij het verschil maken!

Wie is er aansprakelijk na een ongeval in het verkeer?

Aansprakelijkheid na een verkeersongeval is een onderwerp dat voor veel mensen complex kan lijken. In de basis draait het om de vraag wie de schade heeft veroorzaakt en wie deze moet vergoeden.

Bij een verkeersongeval tussen twee auto's wordt vaak gekeken naar de verkeersregels en naar wie deze niet heeft nageleefd. Echter, als er sprake is van een ongeval tussen een auto en een fietser of voetganger, geldt er een andere regel. Omdat fietsers en voetgangers worden gezien als zwakkere verkeersdeelnemers, hebben zij een beschermde status. Dit betekent datde eigenaar of houder van het motorvoertuig meestal aansprakelijk is en een vergoedingsplicht heeft, ook als hij het motorvoertuig niet bestuurde.

Wanneer het ongemotoriseerde slachtoffer jonger is dan 14 jaar, dan moet de eigenaar of houder van het motorvoertuig in beginsel 100% van de schade van het slachtoffer vergoeden. Is het slachtoffer 14 jaar of ouder, dan wordt minimaal 50% van de schade vergoed. Dat is alleen anders indien sprake is van overmacht, maar dat wordt zelden aangenomen. Afhankelijk van ieders bijdrage aan het ontstaan van het ongeval en een eventuele billijkheidscorrectie in verband met bijvoorbeeld de ernst van het letsel kan de eigenaar of houder van het motorvoertuig een hogere vergoedingsplicht hebben dan 50%.

 

Wat te doen na een verkeersongeval?

Een verkeersongeval is een ingrijpende gebeurtenis. Het is dan ook van essentieel belang om goed te weten wat je moet doen om je rechten te waarborgen en eventuele schade te verhalen.

 • Schadeformulier invullen: na een aanrijding is het belangrijk om direct het Europese schadeformulier in te vullen. Dit formulier helpt bij het vastleggen van de feiten en omstandigheden rondom het ongeval. Beide partijen vullen dit formulier in en zetten hun handtekening. Zorg dat je altijd een exemplaar in je auto hebt.
 • Bewijsmateriaal verzamelen en foto’s maken: fotografeer de schade aan beide voertuigen, de positie van de voertuigen op de weg en eventuele bandensporen of brokstukken. Dit kan later van pas komen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Ook getuigenverklaringen kunnen in dit kader zeer waardevol zijn. Noteer indien mogelijk de namen en contactgegevens van getuigen van het verkeersongeval
 • Politie bellen als er gewonden zijn of als sprake is van grote schade of als je er met de andere partij niet uitkomt.
 • Bij klachten naar de huisarts: klachten na een ongeval kunnen soms pas later optreden. Ga bij klachten altijd naar een huisarts of het ziekenhuis. Dit zorgt niet alleen voor de noodzakelijke medische zorg, maar legt ook een medisch dossier aan wat later belangrijk kan zijn bij het verhalen van letselschade.
 • Facturen en bonnetjes bewaren: als je door het ongeval kosten maakt, zoals medische kosten, dan is het belangrijk om de facturen en bonnetjes van deze kosten te bewaren.Waar heb je recht op bij schadeposten na een verkeersongeval

Na een verkeersongeval kan een slachtoffer te maken krijgen met verschillende soorten schade. Deze schade kan zowel materieel als immaterieel (smartengeld) van aard zijn. Hieronder een uitgebreide beschrijving van de mogelijke schadeposten waar je recht op hebt.

 

Materiële schade

 • Voertuigschade: kosten voor het herstellen of vervangen van je auto, fiets of ander voertuig.
 • Medische kosten: kosten die gemaakt zijn voor medische behandelingen, medicatie, therapieën, revalidatie en eventuele toekomstige medische kosten.
 • Reiskosten: kosten die gemaakt worden voor vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de fysiotherapeut of andere medische instellingen en parkeerkosten
 • verlies van arbeidsvermogen: inkomensverlies doordat je (tijdelijk) niet kunt werken of minder uren kunt werken.
 • Pensioenschade: als je door het verkeersongeval minder inkomen ontvangt, dan is er in veel gevallen ook sprake van pensioenschade.
 • Huishoudelijke hulp: kosten voor hulp in het huishouden die je moet inschakelen omdat je door je letsel bepaalde taken niet meer kunt uitvoeren. Ook als je geen betaalde krachten inschakelt, heb je mogelijk recht op een vergoeding voor huishoudelijke hulp.
 • Verlies zelfwerkzaamheid: klussen en onderhoud aan en om de woning die je door het ongeval niet meer (volledig) zelf kunt uitvoeren. Ook als je hier na verkeersongeval geen betaalde krachten voor inschakelt, heb je mogelijk recht op een vergoeding voor verlies van zelfwerkzaamheid
 • Aanpassingen aan de woning: kosten voor noodzakelijke aanpassingen in je woning of auto vanwege blijvend letsel, zoals een traplift of aangepaste badkamer.
 • Studievertraging: Als je door het ongeval vertraging oploopt in je studie, kun je aanspraak maken op een vergoeding van die schade
 • Kosten zonder nut: gemaakte kosten waar je door het verkeersongeval geen profijt van hebt, zoals een geboekte vakantie die door het verkeersongeval niet door kan gaan en niet geannuleerd kan worden of een doorlopend abonnement bij een sportschool.
 • Advocaatkosten: als jij in het schaderegelingstraject jouw belangen door een advocaat laat behartigen, dan is dat eveneens een schadepost die door de aansprakelijke partij moet worden vergoed.

 

Immateriële schade

Smartengeld: een vergoeding voor immateriële schade. Oftewel een vergoeding voorleed, pijn, verdriet en gederfde levensvreugde als gevolg van het verkeersongeval.

 

Waar heb je recht op?

Als je slachtoffer bent van een verkeersongeval waarvoor een andere partij aansprakelijk is, dan heb je recht op volledige vergoeding van alle materiële schade die je door het verkeersongeval lijdt en hebt geleden.

De hoogte van deimmateriële schade, oftewel het smartengeld, is onder meer afhankelijk van de ernst van het letsel, de duur van het herstel en de impact van het ongeval op het leven van het slachtoffer.

 

Wanneer kun je een advocaat inschakelen na een verkeersongeval?

Wanneer je letsel hebt opgelopen na een verkeersongeval is het verstandig om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. Een letselschadeadvocaat kan jouw belangen behartigen tijdens het schaderegelingstraject met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van het ongeval en ervoor zorgen dat jij een rechtvaardigde vergoeding krijgt.

Maar ook als er sprake is van een eenzijdig verkeersongeval of als jij zelf schuld hebt aan het ontstaan van het verkeersongeval, dan kan jouw schade mogelijk zijn gedekt op een eventueel zelf afgesloten Schadeverzekering Inzittenden (SVI). Als het verkeersongeval plaatsvindt tijdens de uitoefening van jouw werkzaamheden voor jouw werkgever, dan moet jouw werkgever een behoorlijke verzekering hebben afgesloten die jouw schade vergoedt. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan ervoor zorgen dat een rechtvaardige vergoeding wordt uitgekeerd. Ook de advocaatkosten zijn meestal op die verzekering gedekt.

Een letselschadezaak kan in de regel pas worden afgewikkeld zodra een zogeheten medische eindtoestand is bereikt. Daarvan is sprake 1) als volledig herstel heeft plaatsgevonden en er geen klachten meer zijn of 2) als de klachten onverhoopt blijvend zijn geworden. Als nog geen sprake is van een medische eindtoestand, dan kan de toekomstige schade in de regel niet met voldoende zekerheid worden begroot en is het onverstandig om een letselschadezaak definitief af te wikkelen. Tot die tijd kan een gespecialiseerde letselschadeadvocaat ervoor zorgen dat de verzekeraar voorschotten op de geleden schade betaalt.


Waarom een advocaat bij letselschade na een verkeersongeval vaak kosteloos is

Letselschade na een verkeersongeval kan leiden tot diverse kostenposten. Medische kosten, inkomstenverlies en eventuele aanpassingen in de leefomgeving zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke schadeposten. Veel mensen aarzelen om een advocaat in te schakelen uit vrees voor hoge juridische kosten. Echter, wat velen niet weten, is dat het inschakelen van een advocaat in de meeste gevallen van letselschade na een verkeersongeval niets kost. Maar hoe zit dat precies?

Veruit de meeste letselschadezaken worden met de verzekeraar afgewikkeld zonder dat daar een civiele procedure bij een rechtbank voor nodig is. De kosten van een advocaat tijdens dat schaderegelingstraject worden beschouwd als een schadepost die ook volledig door de verzekeraar moet worden vergoed. De inschakeling van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kost daarom in de meeste gevallen niets voor slachtoffers van verkeersongevallen.

Het is van groot belang dat slachtoffers van verkeersongevallen weten dat ze recht hebben op juridische bijstand zonder daarvoor diep in de buidel te hoeven tasten. Een gespecialiseerde advocaat kan hen helpen de schade te verhalen en zorgen voor de best mogelijke uitkomst. Deze bijstand is niet alleen waardevol vanuit financieel oogpunt, maar ook voor het emotionele herstel na een traumatische gebeurtenis.
 

Frank Arts letselschade advocaat

Ben jij op zoek naar juridisch advies na een verkeersongeval? Neem contact op met Frank. 

arts@raafadvocaten.nl
T  024 679 37 47