Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Bezoekadres:

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

Vestiging Nijmegen
Op afspraak

Postadres
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem

Volg ons

Huurrecht

Op alle vlakken van het huurrecht adviseren en procederen wij. Tot onze opdrachtgevers behoren (particuliere) beleggers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, aannemers en makelaars. Wij treden niet op voor huurders van woonruimte.

Door de goede contacten in de vastgoedmarkt zijn wij op de hoogte van alle ontwikkelingen. Met deze kennis springen wij in op de ontwikkelingen en worden onze klanten voorzien van maatwerk dat up to date is. Wij zijn betrokken als adviseur bij de aan- en verkoop en huur- en verhuur van vastgoed.

Wij vinden het van belang dat u van een praktisch en werkbaar advies wordt voorzien, dus geen juridisch jargon of mitsen en maren.

 

 • Overlast

  RAAF advocaten heeft veel ervaring in deze vaak lastige dossiers. Huurders die overlast veroorzaken in hun leefomgeving zorgen voor veel problemen. Het opbouwen van een dossier is een eerste vereiste om te komen tot een beëindiging van een overlastsituatie. Door in een vroeg stadium advies in te winnen, is de kans op een oplossing het grootst. Wanneer bemiddeling niet werkt, zorgen wij desnoods via de rechter dat de overlast wordt gestopt.

 • Renovatie
 • Ontruimingen

  Het komt vaak voor dat zonder toestemming van de eigenaar gebruik wordt gemaakt van vastgoed. Of het nu gaat om een stuk tuin of om een bedrijfshal, wij hebben veel ervaring om het illegale gebruik op korte termijn te beëindigen.

 • Faillissement huurder

  De laatste jaren een veel voorkomend probleem, het faillissement van de huurder. Wij zijn als geen ander thuis in deze problematiek. Vragen die in deze situaties opkomen zijn: Hoe moet ik omgaan met de curator? Zal de huur nog worden voldaan? Hoe zit het met de bankgarantie, Moet ik zomaar instemmen met een doorstartende huurder? Wie is verantwoordelijk voor de oplevering van mijn pand?

  Voor meer informatie zie onder meer het artikel van mr. Ronny Saedt in vastgoedjournaal.nl

  Lees hier

 • Indeplaatstelling

  Het bedrijf van uw huurder wordt overgenomen en u wordt geconfronteerd met een nieuwe huurder. U hoeft deze huurder niet zomaar te accepteren. De wet biedt voor dergelijke gevallen spelregels waarover wij u graag meer vertellen.   

 • Huurovereenkomst

  Voor het opstellen van huurovereenkomsten wordt veelal gebruik gemaakt van de huurmodellen van de Raad van Onroerende zaken (www.roz.nl). Wanneer er bijzondere afspraken gemaakt worden volstaat het gebruik van een dergelijk model niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verhuur van horecaruimte en kantoorruimte in een huurovereenkomst. Wij beoordelen huurovereenkomsten en passen deze zodat de tussen partijen gemaakte afspraken helder op papier komen. Ook worden de verschillende risico’s voor u in kaart gebracht. Het is beter om vooraf de zaken goed te regelen, dan achteraf discussie te moeten voeren.

 • Huurprijsaanpassing

  De wet of de huurovereenkomst kan de huurder en de verhuurder de mogelijkheid geven om de huurprijs aan te laten passen aan de huidige markthuur.

  Een huurprijsaanpassing kan grote gevolgen hebben voor de beleggingswaarde van een huurobject maar ook voor de exploitatie van de onderneming van de huurder. Voorkom onjuiste verwachtingen en bepaal van te voren uw rechtspositie. Een huurprijsaanpassing kan namelijk de relatie met uw huurder of uw verhuurder op scherp zetten.

 • Gebreken

  Een lekkend dak is een duidelijk voorbeeld van een gebrek waarvoor in de meeste gevallen de verhuurder aansprakelijk is. Slechts in enkele gevallen ligt de aansprakelijkheid van de verhuurder zo zwart wit. Wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk voor gebreken aan de luchtbehandelingsinstallatie, voor tegenvallende bezoekersaantallen of voor het ontbreken van een vergunning? RAAF advocaten is in en buiten rechte veelvuldig bij dergelijke discussies betrokken. RAAF advocaten is niet alleen op de hoogte van de juridische ins en outs, maar ook van de technische aspecten zodat voor u het maximale resultaat kan worden behaald.

 • Huur woonruimte

  De regelgeving over de verhuur van woonruimte is volop in ontwikkeling. De wet is per 1 juli 2016 gewijzigd, zodat het mogelijk is om zonder risico tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten. Dit geldt voor zowel kamerverhuur als reguliere woonruimte. Daarnaast is ook de Leegstandswet aangepast voor tijdelijke verhuur in geval van verkoop. Wij praten u graag bij over deze recente ontwikkelingen.

 • Huur bedrijfsruimte

  De verhuur van kantoorruimte (230a-bedrijfsruime) en middenstandsbedrijfsruimte (290-bedrijfsruimte) kent ieder zijn eigen wettelijke regels. Zaken die bij deze verhuur spelen zijn onder andere:

  • Dringend eigen gebruik
  • Ontruimingsbescherming
  • Opzeggingsbescherming
  • Indeplaatsstelling
  • Dringend eigen gebruik
  • Huurprijsaanpassing
  • Gebreken
  • Vergunningen

  Met onze ruimte ervaring kennen wij alle ins en outs van de verhuur van bedrijfsruimte, zodat wij u met praktisch en adequaat advies kunnen voorzien.

Meer vragen? Neem contact met ons op

T (+31) 24 - 6793747
E info@raafadvocaten.nl