Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Arriva aansprakelijk voor PTSS treinmachinist

5 december 2023

Een treinmachinist is arbeidsongeschikt geraakt wegens ernstige psychische klachten (PTSS) na een aantal incidenten op het spoor, zoals (bijna) aanrijdingen, spoorlopers, suïcidepogingen en agressie van reizigers. Hij stelt Arriva, zijn voormalige werkgever, aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

De kantonrechter oordeelt dat de PTSS weliswaar door het werk is veroorzaakt, maar dat Arriva aan haar zorgplicht als werkgever heeft voldaan. Daarom worden de vorderingen van de treinmachinist afgewezen. De treinmachinist stelt vervolgens hoger beroep in. In hoger beroep staat tussen partijen niet langer ter discussie dat de PTSS door het werk is veroorzaakt. Anders dan de kantonrechter oordeelt het gerechtshof echter dat Arriva niet voldoende heeft onderbouwd dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad verplicht artikel 7:658 BW de werkgever om de maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Wat van de werkgever in redelijkheid kan worden verwacht, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Arriva dient naar het oordeel van het hof maatregelen te nemen om te voorkomen dat haar machinisten worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, zoals ongevallen en onveilige situaties. Wanneer zich toch een traumatische situatie voordoet, moet Arriva adequate nazorg verlenen, door te zorgen voor voldoende begeleiding en ondersteuning van de machinist en hem te ontlasten. Welke nazorg in een concreet geval nodig is, is afhankelijk van de (gezondheids)situatie van de machinist en van diens behoefte, die Arriva als werkgever in kaart moet brengen.

Arriva heeft in dit geval naar het oordeel van het hof onvoldoende onderbouwd dat zij aan deze verplichting heeft voldaan. De desbetreffende machinist had meerdere incidenten meegemaakt. Hoewel de machinist aangaf dat het niet goed met hem ging en dat hij begeleiding had gemist, heeft de leidinggevende van de machinist hem niet altijd (externe) begeleiding aangeboden. De werkgever is dan ook tekortgeschoten in haar verplichting adequate nazorg te verstrekken na een incident.

Ook heeft de werkgever volgens het hof onvoldoende onderbouwd dat het causaal verband tussen haar zorgplichtschending en de PTSS van de machinist ontbreekt. Het is niet gebleken dat de machinist ook klachten zou hebben gehad indien de werkgever haar zorgplicht wel zou zijn nagekomen.

Het hof heeft het vonnis van de kantonrechter vernietigd en heeft de werkgever veroordeeld tot vergoeding van de materiële en immateriële schade van de machinist ten gevolge van diens PTSS.

De volledige uitspraak van het gerechtshof van 28 november 2023 kunt u hier lezen (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 november 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:10134).

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos advies.

Esmee Beeks

 

 

Meer vragen? Neem contact met ons op

T: 0314 78 11 11

E: info@raafadvocaten.nl