Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Bestuurdersaansprakelijkheid

14 januari 2019

Een bestuurder kan tegenover de vennootschap aansprakelijk worden gehouden op grond van artikel 2:9 BW voor een onbehoorlijke vervulling van zijn taken. Hiervoor moet hem een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt.

 

Een bestuurder kan ook tegenover derden aansprakelijk zijn voor het handelen van een vennootschap. De bestuurder moet ook dan een voldoende ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. De grondslag van die externe aansprakelijkheid is artikel 6:162 BW. Van een voldoende ernstig verwijt kan sprake zijn indien de bestuurder namens de vennootschap heeft gehandeld terwijl hij moest weten of behoren te begrijpen dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen voldoen of indien de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt (Ontvanger/Roelofsen).

 

Het Hof Amsterdam moest in een zaak beoordelen of een bestuurder aansprakelijk was tegenover een van de schuldeisers van de vennootschap, namelijk haar verzekeraar (Hof Amsterdam 27 maart 2018, ECLI:NL:2018:1017).

 

De verzekeraar dekte het risico van de vennootschap dat zij bij ziekte van een van haar werknemers loon moest doorbetalen. De bestuurder was geen werknemer van de vennootschap, maar heeft zich tijdens ziekte wel als werknemer voorgedaan. De verzekeraar heeft daarom een bedrag uitgekeerd onder de verzekering. Achteraf bleek de betaling onterecht, omdat de bestuurder geen werknemer was. Omdat de vennootschap ondertussen was opgeheven, kon de verzekeraar haar geld niet meer terug halen bij de vennootschap. Het ging hier dus om een benadeelde schuldeiser, die haar geld niet op de vennootschap kon verhalen.

 

Het Hof neemt in overweging dat de bestuurder er voor heeft gezorgd dat de verzekeraar onterecht het bedrag onder de verzekering heeft uitgekeerd. Dit bedrag is vervolgens aan de bestuurder persoonlijk ten goede gekomen. Het zich opzettelijk voordoen als een verzekerde werknemer door de bestuurder in combinatie met zijn persoonlijke aanspraak op de uitkering, levert volgens het Hof een voldoende ernstig verwijt op. Het Hof oordeelt dat de bestuurder tegenover de verzekeraar van de vennootschap aansprakelijk is en veroordeelt hem persoonlijk in vergoeding van de schade van de verzekeraar.

Meer vragen? Neem contact met ons op

T (+31) 24 - 6793747

E info@raafadvocaten.nl