Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Bijtende hond, wie is aansprakelijk?

23 september 2021

Stel een wandelaar wordt in het bos gebeten door een aangelijnde hond waardoor hij letselschade oploopt. De wandelaar wil deze schade verhalen maar bij wie moet hij dan aankloppen?

Wanneer een dier schade aanricht, is de bezitter van een dier in beginsel aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade op grond van artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Medebezitters zijn op grond van artikel 6:180 lid 1 BW hoofdelijk aansprakelijk.

In een uitspraak van 10 februari 2021 (ECLI:NL:RBNHO:2021:877) bij de rechtbank Noord-Holland ging het om een vrouw die tijdens een wandeling werd gebeten door een aangelijnde hond. Door de beet heeft de vrouw schade aan haar kleding en lichamelijk letsel opgelopen. De man die de hond uitliet, stelde zich op het standpunt dat hij niet aansprakelijk gesteld kon worden omdat hij niet de eigenaar was van de hond, omdat de hond op naam stond van zijn partner. De rechtbank oordeelde dat dit verweer niet opgaat aangezien de man aangemerkt kan worden als medebezitter, naast zijn partner.

De man stelde zich verder op het standpunt dat de vrouw zelf schuldig zou zijn aan de beet omdat zij de hond uit vrije wil zou hebben benaderd. De rechtbank oordeelde dat dit verweer van de man ook niet op gaat omdat artikel 6:179 BW beoogt om slachtoffers te beschermen tegen de ‘eigen energie’ van het dier. De man, tevens de medebezitter, is daarom aansprakelijk voor de schade die de vrouw als gevolg van de beet heeft geleden.

Hebt u schade opgelopen door de gedragingen van een dier en wilt u weten of u daarvoor iemand aansprakelijk kunt stellen? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Frank Arts van RAAF advocaten.

Meer vragen? Neem contact met ons op

T (+31) 24 - 6793747

E info@raafadvocaten.nl