Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Letselschade jonge kinderen door verkeersongeval

11 augustus 2022

Bij een verkeersongeval met een kind jonger dan 14 jaar is de gemotoriseerde verkeersdeelnemer 100% aansprakelijk voor de schade van het kind. Ook als de gemotoriseerde verkeersdeelnemer zich aan de verkeersregels heeft gehouden en eigenlijk niets te verwijten valt. Dat is bepaald in de rechtspraak.

Alleen bij opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van het kind is de gemotoriseerde verkeersdeelnemer niet aansprakelijk. Opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van een jong kind wordt in de rechtspraak echter zelden aangenomen.

Dat kinderen jonger dan 14 jaar in het aansprakelijkheidsrecht extra worden beschermd, ligt voor de hand. Zij zijn minder goed in staat om de gevaren van het (gemotoriseerde) verkeer te overzien en zijn daardoor bijzonder kwetsbaar in het verkeer. De gevolgen van een verkeersongeval zijn juist voor jonge kinderen bijzonder ingrijpend, zeker als het om blijvend lichamelijk of geestelijk letsel gaat. De gemotoriseerde verkeersdeelnemer is overigens in de regel verzekerd tegen het risico van aansprakelijkheid.

Om de (toekomstige) schade als gevolg van een ongeval te kunnen begroten, moet worden vastgesteld hoe het leven van een letselschadeslachtoffer er uit zou hebben gezien als het ongeval niet had plaatsgevonden. Bij een volwassene zijn er vaak voldoende aanknopingspunten om die hypothetische situatie vast te kunnen stellen, zoals behaalde opleidingen en inkomensgegevens vóór ongeval. Bij een jong kind zijn die aanknopingspunten vaak in beperkte mate aanwezig.

De (toekomstige) schade van een jong kind kan bij ernstig letsel meestal pas deugdelijk worden begroot zodra het kind meerderjarig is geworden en sprake is van een zogeheten medische eindtoestand. Tot die tijd is het onverstandig om een letselschadezaak van een jong kind af te wikkelen en moet (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij deugdelijke voorschotten op de uit te keren schadevergoeding verstrekken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. Frank Arts van RAAF advocaten. Frank is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Meer vragen? Neem contact met ons op

T (+31) 24 - 6793747

E arts@raafadvocaten.nl