Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Letselschade vrijwilliger, wie is aansprakelijk?

18 februari 2021

Uit de wet volgt dat een werkgever een zorgplicht heeft tegenover zijn werknemers. Maar zijn deze wettelijke  verplichtingen ook van toepassing indien een vrijwilliger de werkzaamheden uitvoert?

De wettelijke zorgplicht van de werkgever houdt in dat hij verplicht is de werkplek en gereedschappen zodanig in te richten en te onderhouden, en voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen treft en aanwijzingen verstrekt als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt.

Als de werkgever de werkzaamheden laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, dan geldt die zorgplicht ook tegenover die persoon. In de rechtspraak is aanvaard dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), maar ook stagiaires en vrijwilligers, zich op die zorgplicht kunnen beroepen indien zij zich in een met een werknemer vergelijkbare positie bevinden.

Dat is het geval als zij voor de zorg van hun veiligheid (mede) afhankelijk zijn van degene voor wie zij de werkzaamheden uitvoeren. Dat is weer afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de feitelijke verhouding tussen de betrokkenen, de aard van de verrichte werkzaamheden, de mate waarin de ‘werkgever’ invloed heeft op de werkomstandigheden en de veiligheidsrisico’s.

Indien de vrijwilliger in dat geval schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, dan is degene voor wie hij de werkzaamheden uitvoert aansprakelijk, tenzij diegene aantoont dat hij aan zijn wettelijke zorgplicht heeft voldaan.

Hebt u als vrijwilliger schade opgelopen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden en wilt u weten of u daarvoor iemand aansprakelijk kunt stellen? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Frank Arts van RAAF advocaten.

Meer vragen? Neem contact met ons op

T (+31) 24 - 6793747

E info@raafadvocaten.nl