Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Aansprakelijkheid werkgever voor ‘huis-, tuin- en keukenongevallen’?

8 juni 2023

De werkgever is aansprakelijk voor schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever bewijst dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 

De werkgever moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De vraag of en, zo ja, welke maatregelen moeten worden genomen, hangt af van de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de werkzaamheden, de kans dat zich een ongeval zal voordoen, de ernst die de gevolgen van een ongeval kunnen hebben en de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen. 

Van de werkgever wordt een hoog veiligheidsniveau verlangt. In de rechtspraak wordt niet snel aangenomen dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De zorgplicht van de werkgever gaat echter ook weer niet zo ver dat hij de werkgever tegen iedere vorm van gevaar moet beschermen en absolute veiligheid moet bieden. 

Een werkgever zal namelijk niet snel met succes kunnen worden aangesproken voor een arbeidsongeval die het gevolg is van de verwezenlijking van een alledaags gevaar dat de werknemer ook buiten de werkplek in het dagelijks leven kan tegenkomen. Te denken valt aan een arbeidsongeval als gevolg van een val van een normale trap (niet zijnde een ladder) of huishoudtrapje. Het gaat hier om de zogeheten ‘huis-, tuin- en keukengevaren’, waarbij de werkgever mag rekenen op de normale oplettendheid en voorzichtigheid van de werknemer. 

Toch kan ook bij een alledaags ‘huis-, tuin- en keukengevaar’ sprake zijn van bijzondere omstandigheden waardoor wél van de werkgever kan worden verlangd dat hij maatregelen neemt om de verwezenlijking van dat gevaar te voorkomen. Dat kan het geval zijn als de werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden niet incidenteel maar op structurele basis wordt blootgesteld aan een alledaags gevaar. Temeer indien werknemers juist bij die uitvoering van die werkzaamheden, met bijvoorbeeld een repeterend karakter, niet steeds optimaal geconcentreerd en alert zullen zijn. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. Frank Arts van RAAF advocaten. Frank is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Meer vragen? Neem contact met ons op

T: 024 679 37 47

E: arts@raafadvocaten.nl