Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Ongeluk tijdens bedrijfsfeest. Is de werkgever aansprakelijk?

12 november 2018

In 2013 heeft Ziggo een jubileumfeest georganiseerd. Al haar werknemers waren uitgenodigd. Eén van haar werknemers is op het parkeerterrein ten val gekomen. Volgens de werknemer was het terrein niet verlicht, was het terrein oneven en lag het vol met puin. Hierdoor is de werknemer met zijn hand in een stuk glas terecht gekomen. De rechter moest in juli dit jaar oordelen of Ziggo hiervoor, als werkgever, aansprakelijk was (ECLI:NL:RBMNE:2018:3387).

Zoekresultaat - inzien document

Artikel 7:658 BW legt een zorgplicht op aan de werkgever. Deze zorgplicht ziet op de veiligheid en gezondheid van de werknemer: de werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Als de werkgever deze zorgplicht niet nakomt, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Omdat aanwezigheid op het feest vrijblijvend was en geen onderdeel van het takenpakket van de werknemer, had de werknemer naar het oordeel van de rechter geen schade in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden. De werkgever was daarom niet aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW.

Een aanvullende bescherming van de werknemer is vermeld in artikel 7:611 BW. Wanneer de werkgever niet aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 BW, kan de werkgever in twee gevallen op grond van artikel 7:611 BW aansprakelijk zijn:

  1. Indien de werknemer schade heeft opgelopen door een verkeersongeval tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden en de werkgever geen behoorlijke verzekering heeft afgesloten die de schade van de werknemer dekt;
  2. Indien de werknemer geen schade heeft geleden in de uitoefening van  zijn werkzaamheden, maar wél schade heeft geleden in verband met zijn werkzaamheden. De werkgever moet hiervoor tekortgeschoten zijn ten aanzien van de veiligheid van de werknemer.

De vraag is hier of sprake is van een situatie genoemd onder punt twee. De Hoge Raad oordeelde in 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH1996) dat hiervoor samenhang moet bestaan tussen de activiteit – in dit geval het jubileumfeest – en de arbeidsovereenkomst. Als een werkgever een activiteit organiseert voor zijn werknemers waaraan een bijzonder risico op schade is verbonden, is de werkgever gehouden om ter voorkoming van die risico’s zorg te betrachten, aldus de Hoge Raad.

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad oordeelt de rechter in dit geschil dat voor aansprakelijkheid op grond van artikel 7:611 BW, nodig is dat het terrein van het jubileumfeest een bijzonder risico op schade met zich meebracht. Omdat volgens de rechter nog niet is aangetoond of het terrein inderdaad niet verlicht was en vol met puin lag, kon nog niet worden geoordeeld dat de werkgever voor het ongeval aansprakelijk is. Als het terrein daadwerkelijk in de staat verkeerde zoals de werknemer beschrijft, dan staat volgens de rechter vast dat Ziggo niet de juiste zorg heeft betracht ten aanzien van het voorkomen van schade van haar werknemers. Er ligt dus nog een taak voor de werknemer om aan te tonen dat het terrein een gevaarlijke situatie opleverde.

Meer vragen? Neem contact met ons op

T (+31) 24 - 6793747
E info@raafadvocaten.nl