Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Uitglijden op werkvloer. Werkgever aansprakelijk?

22 december 2023

Een werknemer van FC Emmen gleed tijdens zijn werkzaamheden uit in het Jupiler Business Café van FC Emmen na een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Als gevolg daarvan had hij letsel opgelopen waarvoor hij FC Emmen aansprakelijk had gesteld. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat FC Emmen in zijn hoedanigheid als werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het arbeidsongeval.

Als een werknemer schade oploopt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, dan is de werkgever op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk, tenzij 1) de werkgever kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of 2) de werkgever kan bewijzen dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer of 3) de werkgever kan bewijzen dat het ongeval ook zou hebben plaatsgevonden als hij zijn zorgplicht niet zou hebben geschonden.

FC Emmen had onder meer aangevoerd dat sprake was van een voor horecaruimtes geschikte PVC-vloer met een geschikte wrijvingscoëfficiënt, dat de vloer achter de bar voorzien was van een extra anti-slip-profiel en dat de werknemer vanuit zijn leidinggevende functie zelf verantwoordelijk was voor het drooghouden van de bar en omgeving. Het verweer van de werkgever ging volgens het hof niet op.

Het hof oordeelde dat de werkzaamheden van de werknemers eenvoudig leiden tot het morsen van water en bier. Ook is het volgens het hof voorzienbaar dat werknemers naarmate een dag of avond vordert, vermoeider raken en mogelijk daardoor minder oplettend zijn.

Niet gebleken was dat de werkgever ter preventie van ongelukken een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) had laten uitvoeren of anderszins dergelijke risico’s had geïnventariseerd, terwijl zij 28 tot 35 horecamedewerkers in dienst had op het moment van de val. FC Emmen had zich naar het oordeel van het hof dus geen rekenschap gegeven van mogelijke gevaren op de werkplek, van risico’s van gebruikelijke werkzaamheden en daarmee ook niet van het risico van een valpartij op een natte vloer tijdens of na een drukke avond. Zij had dergelijke risico’s niet in kaart gebracht en op basis van een dergelijke inventarisatie dus ook geen preventieve maatregelen kunnen nemen en instructies of waarschuwingen kunnen geven, wat wel van haar verwacht had mogen worden. Dit terwijl een valrisico, gelet op de ernst die de gevolgen van een dergelijk ongeval voor de betrokken werknemer(s) kunnen hebben ook als het risico daarop mogelijk klein is, hoge eisen stelt aan het te hanteren veiligheidsregime. Van FC Emmen had naar het oordeel van het hof mogen worden verwacht dat zij aanvullende maatregelen had genomen om het valrisico verder te beperken. Zo had zij adequate werkschoenen met een profiel- of anti-slipzool ter beschikking kunnen stellen.

Verder had FC Emmen voorafgaand aan de werkzaamheden, zowel mondeling als schriftelijk, specifieke instructies kunnen geven aan de werknemers over het valrisico bij het werken achter de bar en in het café dan wel kunnen waarschuwen tegen het uitglijden op een gladde en/of natte vloer en er ook op moeten toezien dat die instructies werden nageleefd. Dat FC Emmen dat had gedaan, was gesteld noch gebleken.

De werkgever had volgens het hof niet bewezen dat hij aan zijn zorgplicht had voldaan en was daarom aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval.

De volledige uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kunt u hier lezen (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 oktober 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:9149)

Als u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos advies.

Esmee Beeks 

Meer vragen? Neem contact met ons op

T: 0314 78 11 11

E: info@raafadvocaten.nl