Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Val van paard door vuurwerk afstekende kinderen. Ouders aansprakelijk?

29 november 2023

Twee vriendinnen rijden ieder op een eigen paard langs de tuin van een woning waar drie minderjarige kinderen juist op dat moment vuurwerk afsteken. De paarden schrikken daarvan waardoor een van de amazones van haar paard valt en letsel oploopt. Deze amazone stelt vervolgens de ouders van de kinderen aansprakelijk voor de gevolgen daarvan en start een civiele procedure tegen de ouders. 

De amazone kan haar pijlen op grond van artikel 6:164 BW niet richten op de minderjarige kinderen zelf, omdat deze kinderen ten tijde van het incident jonger waren dan 14 jaar. De vordering op de ouders wordt gebaseerd op artikel 6:169 lid 1 BW. Uit die bepaling volgt dat de ouders aansprakelijk zijn voor de gedragingen van een kind die de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: 1) er moet sprake zijn van een als doen te beschouwen gedraging van het kind (zuiver nalaten is onvoldoende) en 2) de gedraging van het kind zou als een onrechtmatige daad worden aangemerkt als het kind meerderjarig was geweest.

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat onrechtmatig handelen niet vast is komen te staan en dat de ouders niet aansprakelijk zijn. De kinderen hadden zogeheten knetterballen afgestoken die binnen vuurwerkcategorie F1 vallen en het hele jaar door mogen worden afgestoken. Verder is de rechtbank niet van omstandigheden gebleken op grond waarvan geoordeeld zou moeten worden dat de kinderen van het afsteken van het vuurwerk hadden moeten afzien. De knetterballen werden afgestoken in de tuin (en dus op het eigen terrein) van de ouders, het geluidsniveau van de afgestoken knetterballen is beperkt, de afstand tussen tuin en de weg waarover de amazones reden is aanzienlijk en het zicht op die weg wordt belemmerd door de langs de erfgrens bestaande begroeiing. Dat de kinderen zouden hebben gehoord dat er naar hen werd geroepen om te stoppen met het afsteken van vuurwerk, zoals door de amazone was gesteld, is niet vast komen te staan op basis van de afgelegde getuigenverklaringen. De kinderen hoefden er onder de gegeven omstandigheden geen rekening mee te houden dat (mogelijk) op de weg rijdende paarden van het afsteken van de knetterballen zouden schrikken. Dat die weg aan de rand van een landelijk gebied is gelegen waar vaker ruiters met paarden rijden, maakt dat niet anders. De vorderingen van de amazone worden afgewezen (rechtbank Rotterdam 22 september 2023 ECLI:NL:RBROT:2023:9212). 

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos advies. 

Esmee Beeks

Meer vragen? Neem contact met ons op

T: 0314 78 11 11

E: info@raafadvocaten.nl