Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Vergoeding van letselschade bij een ongeval met een elektrische fiets

20 oktober 2023

Wanneer er een verkeersongeval plaatsvindt tussen een motorrijtuig en een elektrische fiets, dan wordt de bestuurder van de elektrische fiets vaak beschermd door artikel 185 WVW.

Artikel 185 WVW biedt bescherming aan de ongemotoriseerde verkeersdeelnemers. Wanneer het ongemotoriseerde slachtoffer jonger is dan 14 jaar, dan moet de eigenaar of houder van het motorrijtuig in beginsel 100% van de schade van het slachtoffer vergoeden. Is het slachtoffer 14 jaar of ouder, dan wordt minimaal 50% van de schade vergoed. Dat is alleen anders indien sprake is van overmacht, maar dat wordt zelden aangenomen. Afhankelijk van ieders bijdrage aan het ontstaan van het ongeval en een eventuele billijkheidscorrectie in verband met bijvoorbeeld de ernst van het letsel kan de gemotoriseerde een hogere vergoedingsplicht hebben dan 50%.

Er zijn verschillende soorten elektrische fietsen, zoals de pedelec, de e-bike en de speed pedelec. 

Een pedelec is een fiets met trapondersteuning tot en met 25 kilometer per uur. De fiets komt pas op gang wanneer er gebruik wordt gemaakt van spierkracht. De trappers en de elektromotor staan met elkaar in verbinding. De elektromotor heeft een vermogen van maximaal 250 watt. Een pedelec wordt niet als een motorrijtuig in de zin van artikel 185 WVW beschouwd. Dat betekent dat de schade van de bestuurder van een pedelec bij een aanrijding met een motorrijtuig in beginsel voor ten minste 50% moet worden vergoed. Voor de pedelec is het niet verplicht om een motorrijtuigenverzekering af te sluiten.

Een pedelec wordt in de volksmond vaak e-bike genoemd, maar dat is strikt genomen niet juist. Een e-bike is namelijk een volledig gemotoriseerde fiets die mechanisch wordt aangedreven. Er is in dit geval geen sprake van trapondersteuning, maar de snelheid is te regelen met een hendel. Een e-bike is een elektrische snorfiets wanneer deze een maximale snelheid van 25 kilometer per uur heeft en een bromfiets wanneer het een maximale snelheid van 45 kilometer per uur heeft. Wat veel mensen niet weten, is dat het bij een e-bike wél verplicht is om een motorrijtuigenverzekering af te sluiten. Een bestuurder van een e-bike heeft geen bescherming van artikel 185 WVW, omdat de e-bike niet wordt gezien als een zwakke verkeersdeelnemer maar als motorrijtuig.

Dan is er nog de speed pedelec. De speed pedelec is te vergelijken met een pedelec, maar heeft een hogere snelheid van maximaal 45 kilometer per uur en een motorvermogen van maximaal 400 watt. Ook bij de speed pedelec staan de trappers en de elektromotor met elkaar in verbinding. Om die reden is ook bij de speed pedelec spierkracht nodig. Bij een speed pedelec die harder kan dan 25 kilometer per uur is het verplicht om een motorrijtuigenverzekering af te sluiten.

Er bestond veel onduidelijkheid of een speed pedelec een motorrijtuig is en of het onder de bescherming van 185 WVW valt. Het Europees Hof van Justitie heeft hier op 12 oktober 2023 een uitspraak over gedaan. In onderhavige geval ging het om een bestuurder van een speed pedelec die werd geschept door een auto, waarbij de bestuurder zwaargewond raakte en enkele maanden later overleed aan zijn verwondingen. Er bestond een meningsverschil tussen verschillende verzekeraars over wie de schade moest vergoeden. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een speed pedelec geen motorrijtuig is, omdat de elektrische motor pas wordt geactiveerd nadat er spierkracht is gebruikt (Hof van Justitie van de Europese Unie 12 oktober 2023, ECLI:EU:C:2023:767). De bestuurder van een speed pedelec wordt daarom net als de bestuurder van een pedelec als een zwakke verkeersdeelnemer gezien en heeft bescherming van artikel 185 WVW. Dat betekent dat ook de schade van de bestuurder van een speed pedelec bij een aanrijding met een motorrijtuig in beginsel voor tenminste 50% moet worden vergoed.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos advies.

Esmee Beeks 

Meer vragen? Neem contact met ons op

T: 0314 78 11 11

E: info@raafadvocaten.nl