Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Werkgever aansprakelijk voor uitglijden werkneemster buiten werktijd

20 juni 2019

Een werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan (artikel 7:658 lid 2 BW). Deze zorgplicht houdt kort gezegd in dat hij een veilige werkomgeving creëert om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt.

 

In mei 2019 lag bij het Hof Den Haag onder andere de vraag voor wanneer nu eigenlijk sprake is van schade “in de uitoefening van zijn werkzaamheden” (ECLI:NL:GHDHA:2019:1266). In deze zaak ging het om de aansprakelijkheid van de Aldi voor het uitglijden van een van haar caissières. Volgens de Aldi gleed de caissière pas uit na het einde van haar werktijd (en tevens sluitingstijd van de winkel) en na het doen van privé boodschappen. Bovendien zou zij zijn uitgegleden over een plas water die zij door schoonmaakwerkzaamheden zelf veroorzaakt had, zodat de Aldi haar zorgplicht niet geschonden zou hebben. De caissière betoogde echter dat zij tijdens haar werktijd schoonmaakwerkzaamheden verrichte, toen zij uitgleed over een stukje groente.

 

Schade in de uitoefening van haar werkzaamheden?

Het Hof Den Haag oordeelde dat voor de vraag of aansprakelijkheid kan worden aangenomen het niet uitmaakt of het ongeval plaatsvond tijdens schoonmaakwerkzaamheden of dat het pas plaatsvond na werktijd van de caissière en na het doen van privé boodschappen. Het Hof is namelijk van oordeel dat het begrip ‘werkzaamheden’ en ‘werkplek’ ruim moet worden opgevat. Zo werd eerder al door de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk was voor schade die een werknemer opliep terwijl hij na werktijd van zijn werkplek (een bouwterrein) naar de keet liep om zich om te kleden.

 

De caissière van de Aldi was die dag aanwezig voor het verrichten van werkzaamheden als caissière en zij heeft de schade opgelopen voordat zij de winkel heeft verlaten. Dit is voldoende om te spreken van “schade tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden”. Dat zij tussendoor nog privé boodschappen heeft gedaan doet hier volgens het Hof niet aan af: op de Aldi rust de zorgplicht dat haar medewerkers de winkel veilig moeten kunnen verlaten, waarbij het dus geen verschil maakt of de caissière eerst boodschappen heeft gedaan voordat zij de werkplek heeft verlaten. Deze handelingen staan volgens het Hof zo nauw in relatie tot het dienstverband dat zij bij de Aldi had, dat sprake is van een ongeval in de uitoefening van haar werkzaamheden.
 

Heeft de Aldi voldaan aan haar zorgplicht?

Er was dus sprake van een ongeval dat plaatsvond in de uitoefening van haar werkzaamheden, zodat de werkgever aansprakelijk kon worden gesteld, tenzij de Aldi voldaan had aan haar zorgplicht. Dit was dan ook wat de Aldi aanvoerde, maar ook dit verweer werd door het Hof verworpen. Aldi had geen schoonmaakprotocol en ook geen Risico Inventarisatie en Evaluatie, zodat nergens uit bleek dat de Aldi veiligheidsmaatregelen had genomen om valgevaar te voorkomen. Volgens het Hof mag niet worden aangenomen dat de werkgever heeft voldaan aan haar zorgplicht enkel omdat de Aldi-medewerkers bekend zijn met het risico van valgevaar in de winkel. Zelfs indien de caissière is uitgegleden terwijl zij wist dat het glad was (omdat zij de vloer zelf geboend had), moet volgens het Hof rekening worden gehouden met het ervaringsfeit dat het regelmatig verkeren in bepaalde werksituaties ertoe kan leiden dat de werknemer minder voorzichtig is dan raadzaam is. Aldi had dus ook niet aan haar zorgplicht voldaan, zodat Aldi op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk was jegens de caissière.

Meer vragen? Neem contact met ons op

T (+31) 24 - 6793747

E info@raafadvocaten.nl