Contact

Nijmegen: 024 679 37 47
Doetinchem: 0314 781 111

info@raafadvocaten.nl

Adres

Vestiging Nijmegen
St. Annastraat 61
6524 EH Nijmegen
Route

Vestiging Doetinchem
Plantsoenstraat 87 
7001 AB Doetinchem
Route

 

Volg ons

Whiplashklachten ondanks geringe Delta V

7 januari 2019

Door een harde achterwaartse beweging van de nek en het hoofd bij een botsing kan een whiplash ontstaan. De mogelijke gevolgen hiervan zijn onder andere hoofd- en nekpijn, duizeligheid, geheugenstoornis, concentratieklachten en slapeloosheid. Vaak verdwijnen deze klachten na enkele weken of maanden, maar in sommige gevallen is sprake van blijvende klachten.

 

De botssnelheid zou invloed hebben op (het risico van) het ontstaan van langdurige whiplashklachten. Er zijn onderzoeken gedaan naar de minimale snelheidstoename die moet plaatsvinden bij de auto waar achterop gebotst wordt, om een whiplashtrauma te doen ontstaan. De snelheidstoename wordt de Delta v genoemd.

Uit die onderzoeken zou zijn gebleken dat een Delta v (dus: een snelheidsvermeerdering) van 10 km/uur of minder waarschijnlijk niet zou leiden tot een whiplashtrauma van enige betekenis.

 

Bij een Delta v tussen de 10 en 15 km/uur is er een grotere kans op een whiplashtrauma, indien de snelheidstoename abrupt plaatsvond en persoonlijke invloedfactoren tot een verhoogd risico leiden. Onder deze persoonlijke invloedfactoren vallen onder andere leeftijd (een hogere leeftijd leidt tot een groter risico), geslacht (het vrouwelijke geslacht leidt tot een hoger risico), de positie van de hoofdsteun en het wel of niet hebben gehad van een eerder letsel.

Bij een Delta v van meer dan 15 km/uur bestaat ook zonder deze verhoogde risico’s een kans op een whiplashtrauma.

 

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat een geringe Delta v (een snelheidstoename van minder dan 10 km/uur) niet in de weg hoeft te staan aan het bewijs van een oorzakelijk verband tussen whiplashklachten en de botsing (ECLI:NL:GHARL:2018:733).

Een geringe Delta v is volgens het hof slechts een omstandigheid die meegewogen moet worden in het vaststellen van het oorzakelijke verband. Langdurige whiplashklachten bij een geringe Delta v zijn naar het oordeel van het hof niet uitgesloten.

Meer vragen? Neem contact met ons op

T (+31) 24 - 6793747

E info@raafadvocaten.nl